DISC-gedragsprofiel

Quickscan DISC-gedragsprofiel

Weet jij wat jouw meest dominante gedragsstijl is? Ontdek wat het gedrag is dat jij het vaakst vertoond? Waarom werk jij fijner of beter samen met bepaalde type collega’s? Wat zijn jouw DISC-kenmerken en beken kleur:

  • D: Dominant, direct, resultaatgericht, uitdagend
  • I: Invloed, initiërend, enthousiasmerend, prettig in omgang
  • S: Stabiliteit, emphatisch, luisterend, samenwerkend
  • C: Contentieus, voorspelbaar, zorgvuldig, analyseren

Doe de gratis ‘quick scan’ en krijg een indicatie van jouw gedragsstijl !

Uitgebreide analyse

Voor een gedegen analyse van jouw DISC-voorkeurgedragstijl (Wiley Inscape Publishing), uitgebreide rapportage en een diepgaande nabespreking (1,5 uur), neem contact met mij op.