Individual Coaching

Foto van ijsberg

Wil jij?

Op basis van het intakegesprek wordt door mij op maat een voorstel gemaakt met daarin de doelstelling, aanpak, planning en jouw investering. Ik hanteer de Algemene voorwaarden en Ethische gedragscode van beroepscoaches (NOBCO). Voor particulieren vraag ik een lagere (vaste) vergoeding dan voor werkgevers. Wist u dat sommige verzekeraars (AOV) coaching deels vergoeden en dat sommige van u hier PE-punten voor krijgt. Plaats en locatie van de coaching wordt met elkaar afgestemd. Wil je meer weten over een aantal van mijn coachingsmethoden & -technieken? Klik dan op onderstaande button en doe ook de gratis ‘quick scan’ van jouw gedragsstijl! Kunnen jij een coach gebruiken en lijkt het jou leuk om binnenkort persoonlijk kennis met elkaar te maken? Bel of stuur mij dan een mail.

Hoe gaan wij samen aan de slag?

 • Vrijblijvend intakegesprek (45 min)
 • Maken van heldere contractafspraken
 • Formuleren concrete doelstellingen, interventies en gedragsindicatoren
 • Plannen coachgesprekken (circa 5 stuks van 1,5 uur binnen 3-4 maanden)
 • Evalueren extern coachtraject (halverwege en aan het einde)

Manager Business Continuity Koninklijke Ahold NV

Als Manager Business Continuity bij een grote internationale onderneming heb ik een vrij geïsoleerde functie en is het aan mij om verbinding te maken met stakeholders in de organisatie om hen in beweging te krijgen. Daarbij bepaal ik voor een groot gedeelte mijn eigen agenda en prioriteiten, uiteraard wel binnen een duidelijk kader. Dat vergt enerzijds overtuigingskracht en anderzijds focus.

Belangrijke succesfactoren zijn?

 • Wij moeten een persoonlijke click hebben (intake)
 • Jij bepaalt het doel & onderwerp van en acties na elk coachgesprek
 • Noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van een externe coach 
 • Duidelijke grenzen aangeven en deze naleven (taak, rol, tijd, ruimte e.d.)
 • Samenwerken op basis van vertrouwen, co-creatie en gelijkwaardigheid
 • Werken op het snijvlak van persoon, werkrol en organisatie in context van de omgeving
 • Openheid en zelfinzicht in wat zich bij jou onder de oppervlakte afspeelt

Startende Ondernemer

Een gezelschapsdierenkliniek kopen en voor jezelf beginnen in deze tijd als dierenarts is een hele stap. Dagelijks stuit ik als ondernemer op uitdagingen, waarvoor ik (nog) niet de juiste kennis of ervaring hebt. Het gaat als dierenarts niet alleen om het zieke dier, maar ook om een gezond bedrijf. Soms verdrink je gewoon. Dit maakt mij soms onzeker en aan het twijfelen.