Methodiek Team coaching

Methoden & Technieken Team Coaching

TGI-model: Thema Gecentreerde Interactie (TGI) gaat uit van het vierfactorenmodel. Concreet betekent dit dat je elke coach vraag vanuit vier dimensies benadert: de mens als individu (IK); de samenwerkingsprocessen in het team (WIJ); de taak die gerealiseerd moet worden (HET) en de omgeving waarbinnen gewerkt wordt (CONTEXT).

Team-observaties: Het met een specifieke (psychodynamisch-systemisch) bril observeren van (on)bewuste processen en gedragingen in teams, de fysieke omgeving en het geven van betekenis hieraan.

Team-visualisatie: Het verbeelden van de huidige en/of gewenste situatie van het team. Dit door o.a. het uitvoeren van organisatieopstelling met het team, maken van tekeningen of associaties maken met beeldmateriaal.

Teamcultuur profiel: Het krijgen van inzicht in de DISC-voorkeurgedragstijl van het team, het beter begrijpen van de (on)balans in het team, teamrollen en de relatie & communicatie tussen de teamleden.

Actie onderzoek: Onderzoekstrategie en interventiemodel in het ontwikkelen van teams. Cyclisch proces van diagnostisering, actieplanning, acties nemen, evalueren en specificeren leerpunten. Dit op basis van o.a. intervisie, supervisie, reflecties, dialogen en procesbegeleiding.

The 5 Behaviors of a Cohesive Team: Elektronische analyse van de 5 frustraties of bouwstenen van een succesvol team (Patrick Lencioni): bouwen vertrouwen, conflictbeheersing, bereiken commitment, omarmen verantwoordelijkheid en focus op resultaat. Doe de gratis ‘quick scan’!

Agile coaching: Het bewuster maken van een scrumteam hoe Agile het team kan helpen om tot betere resultaten te komen. Dit op niveau van team, relaties team en gehele organisatie.