Methodiek Individual coaching

Methoden & Technieken Individual Coaching

GROW-model: Het GROW coachingsmodel is een beproefd 4-stappenmodel om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek en effectief aan de slag te gaan. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen.

Hier-en-nu: Meer bewustwording van wat er wel en niet wordt gezegd tijdens de bijeenkomsten en wat er gevoelsmatig mogelijk (onbewust) speelt onder de oppervlakte bij de coachee. Dit door betekenisgeving, associëren en het werken met hypothese.

PRO-model: Centraal staat het werken met een coachee in zijn/haar (werk)rol. Dit in nauwe relatie met wie de coachee is als persoon en met de eigen organisatie waar hij/zij werkzaam is. De interactie of interface tussen persoon, organisatie en/of rol wordt nadrukkelijk betrokken in de coaching.

Visualisatie: Het verbeelden van de situatie waar de coachee zich in bevindt. Dit om meer bewust te worden van zaken die zich onder de oppervlakte kunnen afspelen. Dit kan door o.a. het maken van tekeningen of het maken van een opstelling met playmobil poppetjes hoe jij jezelf ziet in jouw omgeving en het geven van betekenis hieraan.

DISC-gedragsprofiel: Het krijgen van inzicht in jouw voorkeurgedragstijl (de 4 kleuren rood, groen, geel of blauw). Hierdoor begrijp je beter waarom jij op een bepaalde wijze communiceert, reageert op anderen mensen en met bepaalde collega’s beter kan samenwerken dan met anderen. Doe de gratis ‘quick scan”!