Team coaching

Foto van vliegende vogels

willen jullie?

Op basis van het intakegesprek wordt door mij op maat een voorstel gemaakt met daarin de doelstelling van de teambegeleiding, gekozen aanpak, planning en jullie investering. Ik hanteer de Algemene voorwaarden en Ethische gedragscode van beroepscoaches (NOBCO). De plaats en locatie van de teamcoaching wordt met elkaar afgestemd. Wist u dat u hier PE-punten kunt krijgen voor teamcoaching. Wil je meer weten over een aantal van mijn coachingsmethoden & -technieken? Klik op onderstaande button en doe ook de gratis ‘quick scan’ van jullie teamwork! Kunnen jullie een coach gebruiken en lijkt het jou leuk om binnenkort kennis met elkaar te maken? Bel of stuur mij een mail.

Hoe gaan wij samen aan de slag? 

 • Vrijblijvend intakegesprek (60 min)
 • Maken van heldere contractafspraken
 • Formuleren van concrete coachdoelstellingen, interventies en gedragsindicatoren
 • Doen van onderzoek, assessment en observaties team
 • Houden van workshops of trainingen (circa 4-6 stuks, van 2-4 uur, in 2-6 maanden)
 • Evalueren teambegeleiding (halverwege en aan het einde)

Bestuur KETP-Nederland

Als Ketp Nederland zijn wij het samenwerkingsverband van circa 100 vrijgevestigde kinderergotherapeuten (deelnemers). Als jong bestuur liepen wij tegen een aantal zaken aan. Uit het intakegesprek met Edwin bleek dat wij wel wat hulp konden gebruiken bij het (her)vinden van ons bestaansrecht als zelfstandige stichting, het vergroten van onze slagkracht en het krijgen van meer energie en motivatie om in het bestuur te zitten.

Belangrijke succesfactoren zijn?

 • Team bepaalt het doel en het onderwerp van de procesbegeleiding
 • Coach adviseert niet maar geeft inzicht en -vertrouwen e.d.
 • Creëren van een prettige en veilige setting (omgeving)
 • Samenwerken op basis van co-creatie in het hier-en-nu
 • Werken op het snijvlak van persoon, team, taak in context van de omgeving
 • Inzicht krijgen in wat zich onder de oppervlakte afspeelt
 • Noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van een externe teamcoach 

Managementteam Project Verbreding Rijksweg

Samenwerking is een risico voor het succes van ons complexe infrastructureelproject. Het is als wij eerlijk zijn soms best lastig om in een combinatiewerk volledig transparant te zijn en alle informatie met elkaar te delen. Verschillen in de belangen tussen betrokken partijen (moederorganisaties en opdrachtgever) worden niet altijd open besproken, lastige onderwerpen of conflicten worden vaak vermeden en we spreken elkaar niet goed aan op ieders verantwoordelijkheid.